فایل ورد تعيين مدول برش الاستيسيته خاك براي به كارگيري در مدل Plaxis مطالعه موردي (ترک خوردگي طولي سيل بند خاکي در هلند)

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين مدول برش الاستيسيته خاك براي به كارگيري در مدل Plaxis مطالعه موردي (ترک خوردگي طولي سيل بند خاکي در هلند) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين مدول برش الاستيسيته خاك براي به كارگيري در مدل Plaxis مطالعه موردي (ترک خوردگي طولي سيل بند خاکي در هلند)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين مدول برش الاستيسيته خاك براي به كارگيري در مدل Plaxis مطالعه موردي (ترک خوردگي طولي سيل بند خاکي در هلند)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين مدول برش الاستيسيته خاك براي به كارگيري در مدل Plaxis مطالعه موردي (ترک خوردگي طولي سيل بند خاکي در هلند) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

یكی از پارامترهای مهم خاك برای استفاده در مدل محاسباتی Plaxis، برای تحلیل رفتار سازه های خاكی و مكانیزم گسیختگی آنها، مدول برش الاستیسیته است. برای برآورد این پارامتر و سایر خصوصیات، خاك، حفاری ها و آزمایش های ژئوتكنیكی متعددی روی بدنه یك سیل بند و زمین كنار آن در پایین دست اجرا شد. با استفاده از نتایج آزمایش ها، مدول برش الاستیسیته از نه روش متفاوت محاسبه شد. به علت اختلاف زیاد در مقادیر به دست آمده، با استفاده از روش آماری، مقدار مشخصه ای برای هر لایه تعیین گردید. جهت تشخیص صحت مقادیر مشخصه و مناسب ترین روش تعیین مدول برش، كالیبراسیون تنش ها و كرنش ها كه به کار گرفته شد که هر دو منجر به مقادیری بیش از مقادیر مشخصه مدول برش شد. مقایسه نتایج كالیبراسیون با نتایج روش های قبلی نشان دادند كه مقادیر مشخصه به دلیل كم بودن تعداد داده ها قابل اعتماد نیست و در مجموع استفاده از آزمایش سه محوری برای محاسبه مدول برش الاستیسیته مناسب تر از سایر روش هاست.
كلید واژه: مدول برش الاستیسیته، كالیبراسیون تنش ها و كرنش ها، Plaxis، مقدار مشخصه، مقدار طراحی

توضیحات بیشتر