فایل ورد بررسي عملكرد محصول و كارايي مصرف آب چغندرقند در روش هاي آبياري جويچه ‌اي و باراني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عملكرد محصول و كارايي مصرف آب چغندرقند در روش هاي آبياري جويچه ‌اي و باراني دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عملكرد محصول و كارايي مصرف آب چغندرقند در روش هاي آبياري جويچه ‌اي و باراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عملكرد محصول و كارايي مصرف آب چغندرقند در روش هاي آبياري جويچه ‌اي و باراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عملكرد محصول و كارايي مصرف آب چغندرقند در روش هاي آبياري جويچه ‌اي و باراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

تامین نیاز آبی چغندرقند با روش‌های نوین آبیاری نظیر آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای، و آبیاری زیرسطحی موضوعی است كه به ‌دلیل طولانی بودن دوره رشد این گیاه و نیاز آبی نسبتا زیاد آن درخور اهمیت فراوان است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر روش‌های آبیاری سطحی (جویچه‌ای) و آبیاری بارانی روی عوامل كمی و كیفی محصول چغندرقند و همچنین مقایسه میزان آب مصرفی و كارایی مصرف آب در روش‌های آبیاری مذكور در سال 1380 در منطقه كمال آباد كرج در قالب طرح بلوك‌های كامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- آبیاری بارانی در كرت‌هایی به ابعاد72×30 متر، 2- آبیاری جویچه‌ای معمولی در كرت‌هایی به ابعاد 82×4 متر و 3- آبیاری جویچه‌ای با كاهش دبی جریان در کرت های به ابعاد 82×4 متر. میزان آب آبیاری در هر نوبت در تیمار آبیاری بارانی با روش پنمن‌-مانتیت برای چغندرقند در منطقه كرج برآورد و اعمال گردید. تیمار آبیاری جویچه‌ای معمولی بر اساس عرف كشاورزان محلی در نظر گرفته شد. در تیمار آبیاری جویچه‌ای با كاهش دبی جریان، دبی جریان ورودی به جویچه‌ها به اندازه 0.8- 0.7 دبی جویچه‌ای معمولی بعد از رسیدن آب به انتهای شیار بود. نتایج نشان داد كه صفات عیار قند ناخالص، ناخالصی‌های ریشه (پتاسیم، سدیم، و نیتروژن آلفا)، عیار قند خالص، ضریب استحصال، قند ملاس، وزن اندام هوایی، وزن ریشه، شكر ناخالص، و شكر خالص تحت تاثیر سه روش آبیاری اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد ندارند. میزان آب مصرفی، كارایی مصرف آب برای وزن ریشه، و كارایی مصرف آب برای شكر ناخالص تحت اثر روش‌های آبیاری در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری نشان داد و روش آبیاری بارانی بر دو روش دیگر برتری داشت. آبیاری بارانی نسبت به آبیاری جویچه‌ای معمولی 31 درصد كاهش در میزان مصرف آب آبیاری و 55 درصد افزایش در كارایی مصرف آب (بر اساس وزن ریشه) نشان داد. روش آبیاری جویچه‌ای با كاهش دبی جریان در وزن ریشه و كارایی مصرف آب (بر اساس وزن ریشه) در سطح 5 درصد با روش آبیاری بارانی اختلاف معنی‌داری نداشته لذا قابلیت رقابت با آن را دارد.
كلید واژه: آبیاری بارانی، آبیاری جویچه ای، چغندرقند، كارایی مصرف آب

توضیحات بیشتر