فایل ورد تاثير يك فعاليت شديد هوازي بر ايمونوگلوبولينهاي G و A سيستم ايمني

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير يك فعاليت شديد هوازي بر ايمونوگلوبولينهاي G و A سيستم ايمني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير يك فعاليت شديد هوازي بر ايمونوگلوبولينهاي G و A سيستم ايمني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير يك فعاليت شديد هوازي بر ايمونوگلوبولينهاي G و A سيستم ايمني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير يك فعاليت شديد هوازي بر ايمونوگلوبولينهاي G و A سيستم ايمني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: واکنشهای سیستم ایمنی به عوامل استرس زا از جمله موضوعات مورد توجه محققین می‌باشد.ورزش و فعالیت بدنی به عنوان عامل استرس زا، با توجه به شدت، مدت، مسافت و تکرار می تواند عملکرد سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی فعالیت ‌های شدید خسته کننده و تاثیر آن بر سیستم ایمنی می تواند اطلاعات مفید و ارزشمندی را در خصوص چگونگی طراحی و اجرای فعالیت‌های ورزشی، در اختیار محققین، مربیان و ورزشکاران قرار دهد. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت شدید هوازی تا مرز خستگی (90% ضربان قلب) بر میزان ایمونوگلولین های A و G سرم پسران دانشجو بود.مواد و روش ها: تعداد 21 نفر از دانشجویان به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (n=11) و كنترل (n=10) تقسیم شدند. میانگین سن، وزن و قد برای گروه تجربی و كنترل به ترتیب (9/21 سال) و (7/22 سال)، (70كیلوگرم) و (68 كیلوگرم)، (5/174 سانتی متر) و (1/170 سانتی متر) بود. گروه تجربی در یك جلسه فعالیت شدید هوازی كه شامل تست استاندارد بروس تا مرز خستگی بود شركت كردند و گروه كنترل فعالیت‌های عادی روزمره خود را داشتند. برای بررسی تاثیر فعالیت شدید هوازی در دو نوبت بلافاصله قبل و بعد از فعالیت ورزشی از آزمودنی‌ها نمونه گیری خونی به عمل آمد. نمونه های خونی دریافت شده به آزمایشگاه منتقل و میزان IgG وIgA به روش ایمونودیفیوژن تك شعاعی (SRID) اندازه گیری شد.نتایج: پس‌ازتجزیه و تحلیل‌اطلاعات مشخص شدكه میانگین سطوح IgG وIgA گروه تجربی پس ‌از فعالیت كاهش معنی‌داری را نشان داد.(p<0.01) نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بیانگر آن است كه فعالیتهای شدید هوازی تا مرز خستگی بر میزان ایمونوگلوبولین های A و G سرم پسران دانشجو تاثیر معنی داری دارد. داده های بدست آمده احتمالا به افزایش غلظت کورتیزول، هورمونهای دیگر و میزان فعالیت گلوتامین متعاقب ورزش مربوط می‌گردد.
كلید واژه: ایمونوگلوبولین ها، دستگاه ایمنی، ورزش

توضیحات بیشتر