فایل ورد پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني

لینک دانلود

 فایل ورد پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: روستاهای شمال غرب تهران از مناطق كمبود ید شدید كشور بودند كه از سال 1368 ابتدا توسط محلول روغنی یددار و سپس با توزیع و مصرف نمك یددار، برنامه های پیشگیری در این مناطق اجرا شده است. جهت ارزیابی برنامه ید رسانی در دانش آموزان 6 تا 14 سال روستاهای منطقه امامزاده داود (ع) شامل كیگا، كشار و رندان، طی یك بررسی در سال 1378 انجام شد.مواد و روشها: 250 دانش آموز تحت معاینه بالینی گواتر قرار گرفتند و از 233 نفر نمونه گیری خون جهت انجام آزمایش های هورمونی و از 226 نفر نمونه گیری ادرار برای اندازه گیری ید ادرار انجام شد. اندازه گیری غلظت هورمونهای تیرویید توسط كیتهای تجاری و ید ادرار با روش هضم تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی با داده های موجود در سال 1368 در این روستاها مقایسه شد.یافته ها: گواتر درجه 2 در مقایسه با سال 1368 در روستاهای مورد بررسی به طور قابل توجهی كاهش یافته است (P<0.0001). به طوری كه در كیگا از 5/94 به 3/14%، در كشار از 66 به 4/9%، و در رندان از 82 به 7/9% تقلیل پیدا كرده است. بالعكس گواتر درجه یك به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین درصد افراد فاقد گواتر در این روستاها به طور كلی از یك درصد در سال 68 به 41% در سال 78 رسید. میانگین ید دفعی ادرار در كل افراد مورد بررسی 18.6±6 میكروگرم در دسی لیتر بود كه در مقایسه با مقادیر سال 68 به طور مشخصی افزایش یافته است (P<0.001). میانگین هورمونهای تیرویید TSH، T3Rup و FT4I در محدوده طبیعی قرار داشت و تفاوت مشخصی بین میانگین های غلظتهای هورمونی در سه روستای مورد بررسی دیده نشد. بین هورمون های تیرویید، ید ادرار و درجه گواتر ارتباط معنی داری دیده نشد. غلظت هورمونهای قبل و 10 سال بعد بترتیب برای 8.4±1.6, 6.5±2; T4 میكروگرم در دسی لیتر (P<0.001)، 177±38, T3 و 145±29 نانوگرم در دسی لیتر (P<0.001) و 10.8±15.1; TSH و 1.8±0.8 میكرویونیت در میلی لیتر (P<0.001) بود.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان میدهد كه برنامه یدرسانی با محلول روغنی یددار و به دنبال آن مصرف نمك یددار در دانش آموزان روستاهای مورد بررسی با كمبود ید شدید، پس از 10 سال موجب كاهش قابل توجه در شدت و شیوع گواتر، افزایش مشخص در میزان ید دفعی ادرار و استمرار درستكاری تیرویید گردیده است.
كلید واژه: پایش ید، ید روغنی، نمك یددار

توضیحات بیشتر