فایل ورد مطالعه تاثير دو نوع نان با درصد فيبر متفاوت روي فراسنج هاي خوني بيماران ديابتي نوع دو

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تاثير دو نوع نان با درصد فيبر متفاوت روي فراسنج هاي خوني بيماران ديابتي نوع دو دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تاثير دو نوع نان با درصد فيبر متفاوت روي فراسنج هاي خوني بيماران ديابتي نوع دو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تاثير دو نوع نان با درصد فيبر متفاوت روي فراسنج هاي خوني بيماران ديابتي نوع دو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير دو نوع نان با درصد فيبر متفاوت روي فراسنج هاي خوني بيماران ديابتي نوع دو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

11 بیمار دیابتی غیروابسته به انسولین (7 زن و 4 مرد) با میانگین سن 6/7±2/51 سال و میانگین نمایه توده بدنی 6/3±39 كیلوگرم بر مترمربع كه به مدت 9/6±9 سال به دیابت مبتلا بودند، در یك مطالعه كارازمایی بالینی متقاطع برای بررسی اثرات غنی سازی نان با سبوس گندم بر روی گلوكز و چربیهای خون در طی 6 ماه انتخاب شدند. بیماران به مدت 10 هفته از رژیم های ایزوكالریك استفاده كرده، هیچ دارویی مصرف نمی كردند. شش نفر از بیماران نان غنی شده (سبوس گندم به میزان 33% به آرد اضافه شد) به مدت 4 هفته مصرف كردند. سپس 2 هفته استراحت داشتند و مجددا 4 هفته با نان معمولی تغذیه شدند و 5 نفر دیگر از بیماران عكس این مسیر را انجام دادند. گلوكز ناشتا، در پایان دوره نان غنی شده به ترتیب 2/20 و 45/21% كمتر از مقادیر پایه و پایان دوره نان معمولی بود و این اختلاف معنی دار بود (P<0.005). در پایان دوره نان غنی شده، گلوكز سرم 1، 2 و 3 ساعت بعد از آزمون صبحانه استاندارد 18.7% (BTT) و 54/11% و 57/13% بترتیب كمتر از مقادیر پایه بود كه اختلافات معنی دار بود (P<0.005). گلوكز سرم 1، 2 و 3 ساعت بعد از BTT در پایان دوره نان غنی شده 91/19، 52/25 و 37/24% بترتیب كمتر از پایان دوره نان معمولی بوده است كه اختلافات نیز معنی دار بودند (P<0.005). كلسترول تام ناشتا در پایان دوره غنی شده به طور معنی داری كمتر از مقادیر پایه بود (P<0.005). LDL-C ناشتا در پایان دوره نان غنی شده به طور معنی داری كمتر از پایان دوره نان معمولی بود (P<0.005). اختلاف بین TG و HDL-C و VLDL-C در پایان دوره غنی شده و نان معمولی معنی دار نبود، نتیجه گرفته میشود كه نان غنی شده با سبوس گندم میتواند باعث كاهش گلوكز ناشتا، كلسترول تام و LDL-C شود.
كلید واژه: نان، فیبر، دیابت نوع دو، گلوكز خون ناشتا، كلسترول تام، LDL، HDL

توضیحات بیشتر